Cách kiểm tra giới tính máy tính của bạn là nam hay nữ

Máy tính bao gồm cả PC hay Laptop đều có giới tính và bạn có thể kiểm tra giới tính thiết bị của mình khá đơn giản. Một giọng nói bí ẩn sẽ phát lên, tùy vào giới tính của máy tính bạn sẽ phát hiện ra đó là nam hay nữ. Nói chung bài viết này chủ đề là để giải stress, chứ kiểm tra giới tính máy tính của bạn là nam hay nữ chỉ cho vui thôi chứ chả có lợi ích gì cả. Đừng bạn nào đem máy tính nam với máy tính nử ra cho ngủ chung để đẻ ra thêm 1 cái máy tính nửa nhé, không có đâu.

Cách kiểm tra giới tính máy tính đơn giản nhất

Trước tiên bạn cần chuẩn bị loa kết nối với máy tính để nghe âm thanh. Bây giờ tiến hành tạo file check giới tính cho máy tính

Bước 1: Mở Notepad và copy mã bên dưới

CreateObject ("SAPI.SpVoice").Speak"I love you very much, my sound is my gender"

cách kiểm tra giới tính máy tính

Bước 2: Lưu đoạn mã này lại thành file kiemtragioitinh.vbs

kiểm tra giới tính pc và laptop

Bây giờ hãy mở file kiemtragioitinh.vbs lên, khoảng 1 giây bạn sẽ nghe từ loa phát ra giọng nói. Nếu giọng nói là nữ thì máy tính bạn là thuộc giới tính nữ, còn nếu là nam thì máy tính là giới tính nam nhé.

.uf1ed664012c5a3a31a992c4b2e4c729c { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #F39C12!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf1ed664012c5a3a31a992c4b2e4c729c:active, .uf1ed664012c5a3a31a992c4b2e4c729c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf1ed664012c5a3a31a992c4b2e4c729c { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf1ed664012c5a3a31a992c4b2e4c729c .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf1ed664012c5a3a31a992c4b2e4c729c .postTitle { color:#3498DB; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf1ed664012c5a3a31a992c4b2e4c729c:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Xem thêm:  Cách đăng ký Office 365 Education miễn phí (Office 365 ProPlus + 5TB OneDrive)

Thực ra đây là đoạn mã VBScript của ngôn ngữ văn lệnh được thông dịch bởi Windows Script Host của Microsoft. Câu lệnh ("SAPI.SpVoice").Speak sẽ giúp phát âm đoạn văn được ghi phía sau, tuy nhiên nó chỉ phát âm đúng nếu là tiếng Anh. Windows sẽ ngẫu nhiên chọn giọng nam hay giọng nữ cho câu lệnh trên, vì vậy bạn không thể thay đổi được giới tính cho Windows của bạn.

Đối với Android bạn có thể dùng App Boy or Girl để kiểm tra giới tính của chiếc điện thoại của mình nhé.