Hướng dẫn mở khóa Facebook dạng “Tài khoản của bạn đã bị khóa”

Mấy hôm nay anh em chơi via nước ngoài để lên camp nhưng toàn bị khóa facebook dạng link 7956. Có lẽ đây là chính sách mới của Facebook nhằm tránh tình trạng chạy quảng cáo để ủng hộ bầu cữ tại Mỹ. Một số anh em bán hàng online có via mà không đăng nhập được để chạy ads vì bị khóa tài khoản với thông báo “Tài khoản của bạn đã bị khóa”.

Nay AnonyViet hướng dẫn bạn các unlock facebook bị khóa dạng “Tài khoản của bạn đã bị khóa”.

Vì sao bạn bị khóa dạng này?

Theo một số “thầy” thì do nick lên camp là nick via, nên khi đăng nhập bị khác IP Quốc gia, khiến IP phát hiện đăng nhập bất thường nên bị khóa tạm thời, chờ khi nào xác minh danh tính xong sẽ đăng nhập lại được. Nhưng chờ Facebook xác minh hên thì vài tiếng đồng hồ, xui thì đi mãi không về.

Cách nhận biết bị khóa là link thông báo sẽ có đuôi là 7956. 

.u5db7f1ec52ed82b5180f1ed7c58f90b0 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #F39C12!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5db7f1ec52ed82b5180f1ed7c58f90b0:active, .u5db7f1ec52ed82b5180f1ed7c58f90b0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5db7f1ec52ed82b5180f1ed7c58f90b0 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5db7f1ec52ed82b5180f1ed7c58f90b0 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5db7f1ec52ed82b5180f1ed7c58f90b0 .postTitle { color:#3498DB; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5db7f1ec52ed82b5180f1ed7c58f90b0:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Xem thêm:  Tut Facebook mở khóa FAQ Apps 5s mới nhất Valentine 2018

dạng fb bị khóa xác minh danh tính

Với nội dung:

Chúng tôi phát hiện hoạt động bất thường trên tài khoản của bạn. Như vậy nghĩa là ai đó đã sử dụng tài khoản này mà bạn không biết.

Và Ngày khóa tài khoản:…..

Hướng dẫn mở khóa Facebook dạng "Tài khoản của bạn đã bị khóa"

Cách unlock Facebook dạng “Tài khoản của bạn đã bị khóa”

Để mở khóa khi tài khoản facebook bị khóa, bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Login vào Safari (trình duyệt mặc định của iPhone/iPad/MACOS), hoặc dùng extension User-Agent Switcher for Chrome nếu bạn đang dùng Windows để đổi trình duyệt Chrome thành safari.

Bước 2: Fake ip sang India, Thailand… đổi ngôn ngữ via theo IP. Bạn có thể dùng các phần mềm VPN mà AnonyVIet đã giới thiệu trước đây.

Bước 3: Nhấn nút F5 trên bàn phím hoặc tải lại trang lại sẽ hiện nút để kháng

Bước 4: Ấn kháng và gửi Bằng lái xe hoặc CMND bất kỳ. (Download phôi – Pass: anonyviet.com)

bạn đã mở khóa tài khoản

Bước 5: Chờ vài phút và đợi kết quả facebook: bạn đã mở khóa tài khoản.