quảng cáo facebook trên di động

Facebook thay đổi quảng cáo trên thiết bị di động

Cụ thể hơn từ ngày 19 tháng 8 năm 2019, các bài đăng và quảng cáo của Trang trên thiết bị di động sẽ phù hợp với giao diện của thiết kế mới của Facebook được giới thiệu vào đầu năm nay.

Cập nhật cho Bảng Tin trên thiết bị di động:

  • Ít dòng văn bản chính sẽ hiển thị trên Bảng Tin trên thiết bị di động. Bây giờ chỉ có 3 dòng văn bản chính sẽ hiển thị trên Bảng Tin trên điện thoại di động của Facebook, sau đó mọi người sẽ được nhắc nhấp để xem văn bản bổ sung.
  • Chiều cao phương tiện tối đa cho ảnh và video sẽ giảm xuống 4: 5 trên Bảng Tin trên thiết bị di động. Tỷ lệ khung hình được hỗ trợ cao nhất cho hình ảnh không có liên kết và cho video hiện là dọc (4: 5). Phương tiện truyền thông cao hơn 4: 5 sẽ được che dấu trên Bảng Tin trên di động của Facebook.

Các thay đổi đối với văn bản, ảnh và video được thiết kế để đơn giản hóa các định dạng của chúng tôi và cải thiện tính nhất quán của trải nghiệm di động của chúng tôi. Điều này sẽ giúp tăng hiệu quả quảng cáo và giúp sử dụng cùng một tài sản trên Nguồn cấp tin tức Facebook và nguồn cấp dữ liệu Instagram dễ dàng hơn.

Leave a Reply